Vast contract of freelance?

Techjobs.be author avatar

Auteur

Techjobs.be

Leestijd

2 min


Er zijn verschillende manieren om een beroepsactiviteit uit te oefenen. De meeste ITers opteren om te werken als bediende in een bedrijf. Maar er zijn ook veel zelfstandige freelancers.

Werkzekerheid binnen de ICT sector is momenteel niet iets om je zorgen over te maken. Er is te veel werk en te weinig ervaren profielen. De keuze van het statuut waaronder je werkt is daarom vaak persoonlijk.

Verschillen tussen een vast contract en freelance (zelfstandig)?

Vast contract

  • Zekerheid van inkomen. Loon loopt door zonder dat je op zoek moet gaan naar nieuwe projecten.
  • Vast loon, periodes van ziekte en invaliditeit worden vergoed. Vast aantal (betaalde) vakantiedagen per jaar.
  • Geen op te volgen administratie
  • Uit te voeren werk samen in te vullen met je werkgever

Freelance (zelfstandig)

  • Inkomen kan fluctueren, je moet zelf op zoek gaan naar projecten. Conjunctuur kan impact hebben op het vinden van nieuwe projecten.
  • Eigen baas, meer vrijheid
  • Meer keuzevrijheid in het aannemen of weigeren van bepaalde projecten
  • Alle kosten zijn voor jezelf (meestal redelijk beperkt in IT). Courante kosten zijn een PC, smartphone en auto.
  • Tarieven zijn vrij bepaalbaar (weliswaar tot wat de markt zou betalen). Ook fiscaal kan je meer kosten in aftrek nemen dan als werknemer.
  • Wanneer je niet werkt, is er meestal geen inkomen

Zoals je kan zien hebben beide statuten voor- en nadelen. Vaak zien we wel dat de meeste mensen beginnen als bediende, om dan na 5 tot 10 jaar over te stappen naar een zelfstandig statuut.

De eerste stap is vaak om een vast contract te combineren met een activiteit zelfstandige in bijberoep. Dat is een laagdrempelige, goedkope manier die je de mogelijkheid geeft om het zelfstandig zijn eens uit te proberen en enkele projecten uit te werken.

Hier kan je meer info vinden over hoe freelance ITer te worden.

Op zoek naar je eerste klanten?Freelancenetwork.be is in België al jaren de aangewezen plek om freelance projecten te vinden. Elke dag worden er heel wat nieuwe projecten gepubliceerd op zoek naar een geschikte freelancer.