Agile, scrum en de watervalmethode

Techjobs.be author avatar

Auteur

Techjobs.be

Leestijd

4 min


Om een complex ICT project tot een goed einde te brengen zijn er verschillende ontwikkelingsmethodes die je als organisatie kan gebruiken.

Veel bedrijven hanteren vandaag de voorkeur voor een 'agile' manier van werken, vergeleken met de meer traditionele watervalmethode.

Wat is agile?

Agile is een methode om projecten uit te bouwen op een meer flexibele manier. Bij agile projecten deelt men een project op in korte ontwikkelingsfases die telkens dezelfde cyclus volgen: planning, uitvoering, en vervolgens evaluatie.

Daarbij staat klantenfeedback (dit kunnen interne of externe klanten zijn) tijdens ontwikkeling centraal, en kan men tussentijds ook het project beter evalueren en wanneer nodig bijsturen.

Omdat projecten technologisch steeds complexer worden en het niet altijd mogelijk is om alles vooruit te plannen, gaat de voorkeur binnen de meeste bedrijven vandaag uit naar een agile manier van werken.

Agile wordt gezien als de vervanger van de traditionele watervalmethode.

Wat is scrum?

Scrum is een manier om de agile methode uit te voeren. Door in korte cycli te werken heb je een korte feedback loop met klanten en bouw je geen onnodige functionaliteiten.

Een cyclus bij Scrum is een sprint. Een sprint heeft doorgaans een doorlooptijd van 1 tot 4 weken, naarmate het type project en de grootte van de organisatie waarin je werkt.

Bij het begin van een sprint wordt een realistische planning opgemaakt. Daarin bepaalt men een aantal functionaliteiten die ontwikkeld dienen te worden tijdens de huidige sprint.

Vervolgens gaat het ontwikkelingsteam aan het werk. Tegen het einde van de sprint zijn normaal alle functionaliteiten op de planning ontwikkeld en is er de oplevering van een (deel)product.

Daarna volgt de sprint review. Zo wordt bekeken samen met de (interne of externe) klant of het product de goede richting uitgaat, en of de doelstellingen van de sprint behaald zijn. Soms worden nog kleine aanpassingen doorgevoerd in de huidige sprint. Feedback wordt meegenomen in de volgende sprint.

Door een groot probleem op te knippen in sprints kan je een betere planning maken. Het geeft je een realistischer beeld van hoeveel werk de uitwerking van een project omvat.

Wat is een scrum master?

De scrum master is een IT project manager die de sprint in goede banen leidt. Soms neemt deze ook de rol op zich van product owner.

Een scrum master is de bruggenbouwer tussen het ontwikkelingsteam en de zakelijke kant van de organisatie. Hij/zij heeft een breed beeld van het product dat het ontwikkelingsteam dient te bouwen en legt prioriteiten voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

Op basis hiervan kan bepaald worden welke features belangrijk zijn voor de aankomende sprints, om zo de ontwikkeling van het product vooruit te brengen.

De scrum master is ook de eindverantwoordelijke voor het eindresultaat van de sprints.

Watervalmethode

In tegenstelling tot agile hanteert men bij de watervalmethode een compleet andere aanpak.

Daar definieert men eerst het volledige project, waarna een design- en ontwikkelingsfase volgt. Vervolgens is er de oplevering, en daarna volgt de onderhoudsfase.

Voor kleine projecten is dit zeker werkbaar. Maar het grote probleem is dat het voor grotere en complexe projecten vaak onmogelijk is om alles op voorhand te specificeren, met als resultaat dat een project vaak boven budget gaat.

Men weet niet altijd op voorhand wat de belangrijke features zijn. Hierdoor is de watervalmethode minder geschikt.