Extralegale voordelen: een overzicht

Techjobs.be author avatar

Auteur

Techjobs.be

Leestijd

5 min


Wanneer je voor een ICT bedrijf gaat werken zal je maandelijks een (mooi) loon ontvangen samen met een aantal extra voordelen.

Wat zijn extralegale voordelen?

Naast je loon in geld zal een bedrijf een werknemer doorgaans ook een aantal andere voordelen toekennen in natura. Het zijn extra's (bijvoorbeeld smartphone, wagen) die voor jou als werknemer een meerwaarde hebben in je professionele en persoonlijke leven.

Waarom opteert je werkgever om op deze manier een deel van je vergoeding uit te keren via? Het antwoord is simpel: belastingen.

Omdat België één van de landen is met de hoogste belastingdruk ter wereld op arbeid, zoekt men hiervoor vaak een ontsnappingsroute. En extralegale voordelen bieden daar een oplossing voor.

We hebben hieronder een overzicht geschetst met de meest voorkomende opties.

Voor- en nadelen

Als werknemer bouw je pensioenrechten op. Deze worden berekend op basis van je brutoloon. Verder krijg je ook vakantiegeld, en meestal een 13de maand. Deze worden ook berekend op je brutoloon.

De voordelen die je ontvangt zijn leuk omdat je er nu minder belastingen op zal betalen, maar dragen ook niet geheel bij tot je pensioen, vakantiegeld en 13de maand.

Ondanks het feit dat je er minder pensioenrechten met opbouwt, zal je ook belastingen ('voordeel alle aard') en sociale bijdragen moeten betalen wanneer je een extralegaal voordeel ontvangt. Maar minder dan wanneer je het bedrag gewoon als extra brutoloon zou ontvangen.

Extralegale voordelen zorgen ervoor dat je maandelijks minder kosten hoeft te dragen, waardoor je met je nettovergoeding een stuk verder geraakt.

Wikken en wegen, dus.

Meest voorkomende extralegale voordelen

1. Bedrijfswagen met tankkaart

De meeste ICTers in België hebben toegang tot een firmawagen als deel van hun salarispakket, indien ze dit wensen. Daarnaast krijg je er ook quasi altijd een tankkaart bij.

Omdat salariswagens en tankkaarten belast worden volgens een bepaalde formule, komt dit vaak veel voordeliger uit dan zelf een wagen te moeten aankopen en te moeten tanken.

Het budget dat je kan spenderen aan je wagen zal het bedrijf bepalen op basis van je functie en ervaring. Zo krijgt een senior profiel meestal toegang tot een duurdere wagen dan een junior.

2. Maaltijd- en ecocheques

Onder het motto "iedereen moet eten" is de maaltijdcheque het meest voorkomende extralegaal voordeel. Met maaltijdcheques kan je in zo goed als supermarkten betalen (enkel voeding).

Een andere (iets minder voorkomende) cheque is de ecocheque. Vergelijkbaar met de maaltijdcheque kan je daarmee ecologische producten en diensten aankopen.

3. (Forfaitaire) onkostenvergoeding / representatievergoeding

Sommige bedrijven keren maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding of representatievergoeding uit. Vaak gaat het om werknemers die zich (soms) op kantoor bij een klant van het bedrijf bevinden (bijvoorbeeld in consultancy).

Omdat het een vergoeding is voor gemaakte kosten, betaal je er geen belastingen op. Vaak bepaald het bedrijf deze forfaitair (m.a.w. je moet geen bewijsstukken van al je gemaakte kosten bijhouden). Deze vergoeding kan dus hoger of lager liggen dan de werkelijk gemaakte kosten.

De meeste bedrijven die hiervan gebruik maken hebben een ruling (een akkoord) afgesloten met de fiscus over de grootteorde van de vergoeding. Zo heb je als werknemer de nodige rechtszekerheid dat men dit later niet als extra zou belasten.

Deze belastingvrije vergoeding ligt vaak tussen 100 tot 500 EUR/maand.

4. Smartphone met internetabonnement

Vaak een iPhone met een ongelimiteerde abonnementsformule

5. Laptop en/of tablet

Binnen IT krijg je vaak een Macbook of Windows laptop. En soms ook een iPad.

6. Internetabonnement voor thuisgebruik

De werkgever zal elke maand (een deel van) je internet factuur betalen.

7. Reisvergoedingen (treinabonnement, fietsvergoeding, kilometervergoeding, mobiliteitsbudget)

Als je geen bedrijfswagen hebt en dicht bij huis werkt, kan vaak voorzien worden in alternatieve reisvergoedingen. Zo kan je soms aanspraak maken op een fietsvergoeding wanneer je met de fiets naar het werk trekt. Of heb je een eigen wagen? Dan kan je recht hebben op een kilometervergoeding.

Helemaal weg met de bedrijfswagen? Dan kan je gebruik maken van het mobiliteitsbudget. En je kan komen werken met de trein.

8. Diverse verzekeringen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering)

Sommige bedrijven stellen extra verzekeringen ter beschikking van haar werknemers, zoals bijvoorbeeld een ruime hospitalisatieverzekering incl. tandzorgverzekering, of een groepsverzekering waarin het bedrijf bepaalde bedragen spaart in het kader van je pensioen.

9. Aandelenopties (hangt af van bedrijf tot bedrijf)

Werknemers die tewerkgesteld zijn bij (de lokale afdeling van) een beursgenoteerde multinational hebben vaak de mogelijkheid om gedeeltelijk in aandelenopties vergoed te worden. Ook bij een start-up is dit vaak het geval. Zo delen alle werknemers deels in de winst wanneer het bedrijf het goed doet.

België heeft een aantrekkelijk fiscaal systeem wanneer werknemers in het kader van hun beroepsactiviteit aandelenopties verwerven.

Je hebt als werknemer meestal de keuze: ofwel worden deze forfaitair belast aan 18% op moment van toekenning (vergeleken met vaak 50%+ op loon) en zijn de latere meerwaarden belastingvrij.

Ofwel worden deze pas later formeel toegekend. Dan is er belasting verschuldigd op het moment van verkoop met meerwaarde. Maar dan is de meerwaarde wel belastbaar aan de normale tarieven, als loon.

Gelet de toekenningswaarde van het totale pakket opties soms hoog ligt, is dit vaak een moeilijke keuze.

Vandaag een hoge belastingfactuur betalen zonder zekerheid dat de aandelen (en dus de opties) binnen 5 jaar een hogere prijs zullen hebben, maar dan op termijn de meerwaarde wel belastingvrij kunnen verzilveren.

Of opteren om geen belastingen vooraf te betalen, maar dan is het finale eindbedrag bij verkoop wel volledig belastbaar als loon. In situaties waar de aandelenwaarde op korte termijn fors doorstijgt kan dit voor werknemers een bittere pil zijn om te slikken.